Per 1 september 2015 stoppen wij met het Vaarbotel. We waren in 2014 hiermee begonnen om sponsorgeld binnen te halen voor de Muskathlon in Kenia van Florianne. In het afgelopen jaar hebben we geweldige gasten aan boord mogen verwelkomen en was het erg leuk om mee te maken hoe mensen van buiten de binnenvaartwereld naar ons leven en onze wereld kijken. Mede dankzij de inkomsten van het Vaarbotel kon Florianne het prachtige bedrag van € 20.000 mee nemen naar Kenia waar het besteed wordt in de projecten van Compassion. Florianne heeft een geweldige tijd gehad in Kenia en heeft gesproken met de de deelnemers en plaatselijke medewerkers van de projecten van Compassion. Ze is overtuigd van de werkwijze van Compassion en voelt zich met hart en ziel verbonden aan het werk van deze organisatie.

Nu de Muskathlon geweest is en we personeel krijgen stoppen we per 1 september 2015 met het Vaarbotel. Mocht u nog eens mee willen varen op een binnenvaartschip verwijzen we u van harte door naar onze collega’s van de Alm (www.meevarenopeenschip.nl ) en van de Armira (http://www.armira.nl/site/meevaren). Van harte aanbevolen!

We willen onze gasten, onze sponsoren en de vele anderen die ons op welke wijze dan ook gesteund hebben langs deze weg nog van harte danken voor alles wat jullie ons gegeven hebben.

Vaarwel!

Peter en Florianne Kruijt